REKISTERINPITÄJÄ

Rozan 21 KY (Y-tunnus: 2672851-8)
Olavintie 1,
402700, Jyväskylä

Sähköpostiosoite: info@pizzeriakaroliina.fi

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

Me kirjaamme jokaisen kotisivulle ja/tai verkkokauppaan tallennetun tiedoston, käyttökerran ja tiedustelun. Tallennamme tietoja järjestelmään liittyviin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tallennettavia tietoja ovat: selaimen tyyppi/versio, käytössä oleva käyttöjärjestelmä, viite-URL (sivu, jolla on käyty viimeksi), tiedustelevan tietokoneen isäntänimi (IP-osoite), palvelintiedustelun aika. Muita henkilötietoja tallennetaan vain, jos sinä annat tietoja vapaaehtoisesti, esimerkiksi tehdäksesi tilauksen tai rekisteröityäksesi.Tietojen keräämisestä vastuussa oleva toimisto: Surmeli: Lehtorannantie 8 A 8 40520 Jyväskylä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen pizzeriakarolina.net online-palvelun:ään joko tilaamalla yrityksen tuotteita ja palveluita tai rekisteröitymällä asiakkaaksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus sekä tietyissä tapauksissa viranomaisen määrämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.
Henkilötietojen käyttötarkoitukset:
– asiakkaan tunnistaminen sekä käyttöoikeuksien hallinta
– tilausten välittäminen ravintolalle asiakkaan lukuun
– asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä asiakassuhdeviestintä
– palveluiden kehittäminen, raportointi (mm. tilaushistoria) sekä personointi
– väärinkäytösten estäminen; ja
– markkinointi (asiakkaan erillisen suostumuksen mukaan)

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilötiedot:
  • – henkilön etu- ja sukunimi
  • – sähköpostiosoite
  • – osoitetiedot
  • – asiakasnumero
  • – puhelinnumero
  • – IP-osoite
  • – asiakkaan mahdolliseti tallentamat maksuvälinetiedot
  • Tilaustiedot:
  • – tilatut tuotteet
  • – tuotteiden kustomoinnit
  • – tilauksen summa
  • – tilauksen vastaanottanut ravintola
  • – tilauksen toimitusosoite
  • – toimitustapa
  • – tilauksen maksutapa
  • – tilauksen ajankohta
  • – asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot (esim. ovikoodi)
  • – IP-osoite
  • – selaimen tunniste (user agent)
  – asiakaspalvelutilanteessa mahdollisesti syntyneet nauhoitteet

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Rozan 21 KY:n käytössä, paitsi Rozan 21 KY:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Rozan 21 KY:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Rozan 21 KY:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

TIETOJEN SÄILITYSAIKA

Henkilörekisterissä voidaan henkilötietojasäilyttää niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterinpitäjän toiminnan kannalta.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Rozan 21 KY:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

OIKEUS TIETOJEN POISTOON

Sinulla on oikeus pyytää tallennettuja tietojasi koskevaa maksutonta tietoa, korjauksia, estämistä ja mikäli sovelletaan, tietojen poistamista. Lähetä pyyntösi meille postitse tai sähköpostitse. Me poistamme tietosi, jos kumoat suostumuksesi, jos tiedot eivät enää ole olennaisia sitä tarkoitusta varten, mihin ne on tallennettu, tai jos laki kieltää tietojen tallentamisen.